Waa maxay waajibaadka loo-shaqeeyaha ee hoos imaanaya sharciga shuruudaha shaqada?

Waa maxay waajibaadka loo-shaqeeyaha ee hoos imaanaya sharciga shuruudaha shaqada?

Shaqaale kasta oo shirkad ka tirsan waa inuu si badbaado iyo caafimaad leh ugu shaqayn karaa.

Xeerka Shuruudaha Shaqada (oo loo soo gaabiyo Arbowet) waa qayb ka mid ah Sharciga Badbaadada iyo Caafimaadka Shaqada, kaas oo ka kooban xeerar iyo tilmaamo lagu horumarinayo jawi shaqo oo badbaado leh. Xeerka Shuruudaha Shaqadu waxa uu ka kooban yahay waajibaadyada loo-shaqeeyaha iyo shaqaaluhu ay u hoggaansamaan. Kuwani waxay khuseeyaan dhammaan goobaha shaqada lagu qabto (sidoo kale ururada iyo aasaaska iyo shaqaalaha waqti-dhiman iyo kuwa dabacsan, shaqaalaha wacitaanka, iyo dadka qandaraasyada 0-saac ah). Loo shaqeeyaha shirkad ayaa mas'uul ka ah hubinta u hoggaansanaanta sharciga caafimaadka iyo badbaadada shaqada ee shirkadda dhexdeeda.

Saddex heer

Sharciga xaaladaha shaqada waxa loo qaybiyaa saddex heer: Xeerka Shuruudaha Shaqada, Xeerarka Shuruudaha Shaqada, iyo Xeerarka Shuruudaha Shaqada.

 • Sharciga Badbaadada iyo Caafimaadka Shaqada wuxuu sameeyaa aasaaska iyo sidoo kale waa xeer qaabaysan. Taas macnaheedu waa in aanay ku jirin xeerar khataro gaar ah leh. Urur kasta iyo waax kasta ayaa go'aansan kara sida loo hirgeliyo siyaasaddeeda caafimaadka iyo badbaadada oo ay ku dhejiyaan buug-gacmeedka caafimaadka iyo badbaadada. Si kastaba ha ahaatee, Xeerarka Shuruudaha Shaqada iyo Shuruucda Shuruudaha Shaqada ayaa si faahfaahsan u qeexaya sharciyo qeexan.
 • Wareegtada Shuruudaha Shaqada waa faahfaahinta Xeerka Shuruudaha Shaqada. Waxay ka kooban tahay xeerarka loo-shaqeeyayaasha iyo shaqaaluhu ay tahay inay u hoggaansamaan si ay uga hortagaan khataraha shaqada. Waxa kale oo ay leedahay xeerar gaar ah oo loogu talagalay dhowr qaybood iyo qaybaha shaqaalaha.
 • Amarka Badbaadada iyo Caafimaadka Mar kale waa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Wareegtada Caafimaadka iyo Badbaadada. Waxay ku lug leedahay xeerar faahfaahsan. Tusaale ahaan, shuruudaha qalabka shaqadu waa inuu buuxiyo ama sida saxda ah ee adeega caafimaadka iyo badbaadada shaqadu ay u gutaan waajibaadkooda sharciga ah. Xeerarkani sidoo kale waxay ku qasban yihiin loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha.

Buug-yaraha caafimaadka iyo badbaadada

Buug-yaraha caafimaadka iyo badbaadada, loo shaqeeyaha iyo ururada shaqaaluhu waxay ku qeexaan heshiisyada wadajirka ah ee ku saabsan sida ay (u) u hoggaansami doonaan qawaaniinta bartilmaameedka ah ee dawladda ee shaqo caafimaad qabta iyo badbaado leh. Nidaaminta bartilmaameedku waa halbeeg sharciga ah oo ay tahay in shirkaduhu u hoggaansamaan - tusaale ahaan, heerka ugu sarreeya ee qaylada. Buug-yaraha wuxuu qeexayaa farsamooyinka iyo siyaabaha, dhaqamada wanaagsan, baararka, iyo hagayaasha la taaban karo ee shaqada badbaadada iyo caafimaadka leh waxaana lagu samayn karaa laanta ama heerka shirkadda. Loo-shaqeeyayaasha iyo shaqaalaha ayaa mas'uul ka ah nuxurka iyo qaybinta buug-yaraha caafimaadka iyo badbaadada.

Waajibaadka loo shaqeeyaha

Hoos waxaa ku qoran liiska mas'uuliyadaha guud iyo waajibaadka shaqo-bixiyeyaasha ee ku jira sharciga. Heshiisyada gaarka ah ee mas'uuliyadahaas waa ku kala duwanaan karaan urur iyo warshadba mid kale.

 • Loo-shaqeeye kastaa waa inuu heshiis la galo adeegga caafimaadka iyo badbaadada ama dhakhtarka shirkadda: qandaraaska koowaad. Dhammaan shaqaaluhu waa inay galaangal u yeeshaan dhakhtarka shirkadda, shirkad kastaa waa inay la shaqeyso dhakhtarka shirkadda. Intaa waxaa dheer, dhammaan shaqaaluhu waxay ka codsan karaan ra'yi labaad dhakhtarka shirkadda. Qandaraaska aasaasiga ah ee u dhexeeya loo-shaqeeyaha iyo adeegga badbaadada iyo caafimaadka shaqada ama dhakhtarka shirkaduhu wuxuu qeexayaa adeegyada kale ee caafimaadka iyo badbaadada shaqada ama dhakhaatiirta shirkadda lagala tashan karo si loo helo ra'yi labaad.
 • La qabso naqshadeynta goobaha shaqada, hababka shaqada, qalabka shaqada ee la isticmaalo, iyo waxa ku jira shaqada si loo waafajiyo sifooyinka shakhsi ahaaneed ee shaqaalaha intii suurtogal ah. Tani waxay sidoo kale khuseysaa shaqaalaha leh cillado qaabdhismeed iyo shaqo ahaanba jirro awgeed, tusaale ahaan.
 • Loo-shaqeeyuhu waa inuu xaddidaa shaqada kali ah iyo xawaaraha ku xiran inta ugu badan ee suurtogalka ah ('si macquul ah ayaa loo baahan karaa).
 • Loo shaqeeyuhu waa inuu ka hortagaa oo yareeyaa shilalka waaweyn ee ku lug leh walxaha khatarta ah inta suurtogalka ah, loo shaqeeyaha.
 • Shaqaaluhu waa inay helaan macluumaad iyo tilmaamo. Macluumaadka iyo waxbarashadu waxay khuseeyaan isticmaalka qalabka shaqada ama qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed, laakiin sidoo kale sida gardarada iyo rabshadaha, iyo dhibaataynta galmada loola macaamilo shirkad.
 • Loo shaqeeyuhu waa inuu xaqiijiyaa ogeysiinta iyo diiwaangelinta shilalka shaqada iyo cudurrada.
 • Loo shaqeeyaha ayaa mas'uul ka ah ka hortagga khatarta dhinacyada saddexaad ee ku saabsan shaqada shaqaalaha. Loo-shaqeeyayaashu waxay sidoo kale u qaadan karaan caymiska ujeedadan.
 • Loo shaqeeyuhu waa inuu xaqiijiyaa horumarinta iyo hirgelinta siyaasadda caafimaadka iyo badbaadada. Siyaasadda caafimaadka iyo badbaadada waa qorshe hawleed faahfaahsan oo qeexaya sida shirkaduhu u baabi'in karaan arrimaha khatarta ah. Siyaasadda caafimaadka iyo badbaadada, waxaad si joogto ah u muujin kartaa in tallaabo ammaan ah oo mas'uuliyad leh laga qaadayo shirkadda dhexdeeda. Siyaasadda caafimaadka iyo badbaadada waxaa ku jira liiska khatarta iyo qiimaynta (RI&E), siyaasadda fasaxa jirada, adeegga jawaabta degdegga ah ee guriga dhexdiisa (BH) V, sarkaalka ka hortagga, iyo PAGO.
 • Loo shaqeeyuhu waa inuu ku diiwaangeliyaa khataraha shaqaalaha shirkadda liiska khatarta iyo qiimaynta (RI&E). Tani waxay sidoo kale sheegaysaa sida shaqaalaha looga ilaaliyo khatarahaas. Alaabada noocaan oo kale ah waxay sheegaysaa haddii caafimaadka iyo badbaadada ay halis geliyaan, tusaale ahaan, is-daba-marin aan xasilloonayn, khatar qarax, deegaan buuq badan, ama ka shaqaynta wakhti dheer ee kormeeraha. RI&E waa in loo gudbiyaa adeega caafimaadka iyo badbaadada shaqada ama khabiir shahaado si uu dib ugu eego.
 • Qayb ka mid ah RI&E waa Qorshe Hawleed. Tani waxay qeexaysaa waxa shirkadu ka qabanayso xaaladahan khatarta sare leh. Tani waxay ku lug yeelan kartaa bixinta qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed, bedelida mashiinada waxyeelada leh, iyo bixinta macluumaad wanaagsan.
 • Halka ay dadku ka shaqeeyaan, maqnaanshaha jirrada ayaa sidoo kale dhici karta. Qaabka sii wadida ganacsiga dhexdiisa, loo shaqeeyuhu wuxuu u baahan yahay inuu sharaxo sida maqnaanshaha jirada loola dhaqmayo siyaasada fasaxa jirada. Qabashada siyaasadda fasaxa jirrada waa waajib sharci oo si dadban loo qeexay oo saaran loo shaqeeyaha waxaana si cad loogu xusay Xeerarka Shuruudaha Shaqada (art. 2.9). Sida ku cad qodobkan, arbodienst wuxuu ku talinayaa in la sameeyo habaysan, nidaamsan, xaalad shaqo oo ku filan iyo siyaasad fasaxa bukaanka. Arbodienst-ku waa inuu gacan ka geystaa hirgelintiisa, isagoo si gaar ah ugu xisaabtamaya kooxaha gaarka ah ee shaqaalaha.
 • Tusaale ahaan, shaqaalaha gurmadka degdega ah ee guriga dhexdiisa ah (Saraakiisha FAFS) waxay bixiyaan gargaar degdeg ah shil ama dab. Loo shaqeeyaha waa inuu xaqiijiyaa inay jiraan saraakiil FAFS ku filan. Waa inuu sidoo kale hubiyaa inay si habboon u gudan karaan waajibaadkooda. Ma jiraan shuruudo tababar oo gaar ah. Loo shaqeeyuhu wuxuu qaadan karaa hawlaha jawaabta degdega ah ee guriga dhexdiisa. Waa inuu magacaabo ugu yaraan hal shaqaale si uu u bedelo isaga oo maqan.
 • Loo-shaqeeyayaashu waa inay u magacaabaan mid ka mid ah shaqaalahooda sarkaal ka hortag ah. Sarkaalka ka hortagga wuxuu ka shaqeeyaa shirkad - badiyaa marka lagu daro shaqadooda 'caadiga ah' - si uu uga caawiyo ka hortagga shilalka iyo maqnaanshaha. Waajibaadka sharciga ah ee sarkaalka ka hortagga waxaa ka mid ah: (wadajir) samaynta iyo fulinta RI&E, la-talinta iyo wada-shaqeynta dhow ee golaha shaqada/wakiilada shaqaalaha siyaasadda xaaladaha shaqo ee wanaagsan, iyo la-talinta iyo la-shaqeynta dhakhtarka shirkadda iyo caafimaadka kale ee shaqada. iyo bixiyeyaasha adeegga badbaadada. Loo shaqeeyuhu wuxuu u shaqayn karaa sidii sarkaal ka hortag ah haddii shirkadu leedahay 25 ama ka yar shaqaale.
 • Loo shaqeeyuhu waa inuu u oggolaadaa shaqaalaha inuu maro baaritaanka caafimaadka shaqada xilliyeed (PAGO). Dhacdo ahaan, shaqaaluhu kuma qasbana inuu ka qaybqaato tan.

Kormeerka Shaqaalaha Nederlaan

Kormeerka Shaqaalaha Nederlaan (NLA) wuxuu si joogto ah u kormeeraa haddii loo shaqeeyaha iyo shaqaaluhu u hoggaansamaan shuruucda caafimaadka iyo badbaadada. Mudnaantoodu waa xaaladaha shaqada ee keenaya khataro caafimaad oo daran. Haddii ay dhacdo xadgudub, NLA waxay soo rogi kartaa tallaabooyin dhowr ah, oo u dhexeeya digniin ilaa ganaax ama xitaa joojinta shaqada.

Muhiimadda siyaasadda caafimaadka iyo badbaadada

Haysashada iyo hirgelinta siyaasad caafimaad iyo badbaado oo si cad loo qeexay waa lama huraan. Tani waxay ka hortagtaa saameynta xun ee caafimaadka waxayna gacan ka geysataa shaqaaleysiinta joogtada ah iyo wax soo saarka shaqaalaha. Haddii shaqaale uu soo gaaro dhaawac shaqada awgeed, wuxuu qaadi karaa shirkadda oo uu dalban karaa magdhow. Loo shaqeeyuhu waa inuu markaas awood u yeesho inuu caddeeyo inuu sameeyay wax kasta oo macquul ah - xagga shaqada iyo dhaqaalaha - si looga hortago dhaawacan.

Ma doonaysaa inaad ogaato sida loo dabaqo Sharciga Badbaadada iyo Caafimaadka Shaqada ee shirkaddaada dhexdeeda? Our qareenada shaqada waad ku faraxsan tahay inaad ka jawaabto su'aalahaaga. Waxaan falanqeyn karnaa arrimaha khatarta ah ee shirkaddaada waxaanan kugula talineynaa sida loo yareeyo. 

Dejinta Qarsoodiga
Waxaan u adeegsanaa cookies si aan kor ugu qaadno khibradaada inta aad isticmaaleyso websaydhkayaga. Haddii aad isticmaaleyso Adeegyadeena adigoo adeegsanaya biraawsar waad xaddidi kartaa, xiri kartaa ama ka saari kartaa cookies-ka adigoo adeegsanaya dejiyaha shabakaddaada. Waxaan sidoo kale u adeegsannaa nuxurka iyo qoraallada dhinacyada saddexaad ee isticmaali kara teknoolojiyada raadraaca. Waxaad xulan ku bixin kartaa ogolaanshahaaga hoosta si aad ugu oggolaato shaqooyinka noocaas ah ee saddexaad. Macluumaad dhammeystiran oo ku saabsan buskudka aan isticmaalno, xogta aan ururinno iyo sida aan ugu shaqeyno, fadlan hubi annaga ilaalinta Xogaha Gaar ka ah
Law & More B.V.