Diidmada ama racfaanka ka dhanka ah go'aanka IND

Diidmada ama racfaanka ka dhanka ah go'aanka IND

Haddii aadan ku raacsanayn go'aanka IND, waad diidi kartaa ama racfaan ayaad ka qaadan kartaa. Tani waxay keeni kartaa inaad hesho go'aan wanaagsan codsigaaga.

Diidmo

Go'aan aan wanaagsanayn oo ku saabsan codsigaaga

IND waxay ku siin doontaa go'aan codsigaaga qaab go'aan ah. Haddii go'aan diidmo ah laga gaaray codsigaaga, taasoo la macno ah inaadan heli doonin dukumeenti degenaansho, waxaad xereyn kartaa diidmo. Codsiyada hoos ku taxan waa la diidi karaa:

  • Fiisaha muddada-gaaban
  • Ogolaanshaha joogitaanka ku meel gaarka ah (MVV)
  • Ogolaanshaha joogitaanka joogtada ah ee mudada go'an
  • Ogolaanshaha joogitaanka joogtada ah ee joogtada ah ama EU deganaanshaha muddada dheer
  • Aqoonsiga kafiil ahaan
  • Codsiga jinsiyadda (dhalashada Holland)

Habka diidmada

Haddii IND ay diido codsigaaga, go'aanka ayaa sheegaya inaad ku sugi karto diidmada Nederland iyo in kale. Haddii aad sugi karto nidaamka diidmada ee Nederland, waxaad ballan ka qabsan kartaa taageerada degenaanshada miiska IND. Xaqiijinta joogitaanka waxaa lagu dhejin doonaa baasaboorkaaga. Waa warqad dhejis ah oo muujinaysa inaad joogi karto Nederland inta lagu jiro hawshaada.

Haddii go'aanku sheegayo inaadan sugi karin nidaamka diidmada Nederland, waa inaad ka tagtaa Nederland. Haddii aad weli rabto inaad ku sugto diidmada Nederland, waxaad ka dalban kartaa maxkamadda amar horudhac ah.

Ogeysiiska diidmada, waxaad ku qortaa sababta aad u diiday go'aanka IND. U dir ogeysiiska diidmada iyo koobiga go'aanka ciwaanka boostada ee lagu sheegay go'aanka. Waxa kale oo aad samayn kartaa diidmada qareennadayada. Xaaladdaas, waxaan u noqon karnaa sidii xiriirkaaga IND.

Marka IND ay hesho diidmadaada, waxay kuu soo diri doontaa warqad ay ku qoran tahay taariikhda la helay iyo xilliga go'aanka diidmada. Haddii wax dukumeenti ah loo baahan yahay in lagu daro ama la saxo, waxaad heli doontaa warqad IND ah oo sheegaysa dukumeentiyada aad wali u baahan tahay inaad keento.

IND ayaa markaas go'aan ka gaari doonta diidmada. Haddii diidmada la taageero, waxaad heli doontaa go'aan wanaagsan codsigaaga. Si kastaba ha ahaatee, haddii ogeysiiska diidmada lagu sheego mid aan sal lahayn, codsigaaga hadda waa la diiday. Haddii aad khilaafto, waxaad rafcaan u qaadan kartaa maxkamadaha.

Diid go'aan wanaagsan oo codsigaaga ah

Waxaad sidoo kale diidi kartaa haddii codsigaaga ogolaanshaha joogitaanka la oggolaaday laakiin aadan ku raacsanayn qayb ka mid ah go'aanka. Waxaad xarayn kartaa diidmo ka dib markaad ka soo ururiso oggolaanshahaaga joogitaanka miiska IND. Xaaladdan oo kale, waxaad haysataa afar toddobaad inaad diiddo, laga bilaabo markaad heshay dukumeentiga degenaanshaha.

Mihnadda

Haddii diidmadaada lagu sheego mid aan sal lahayn, waxaad rafcaan u qaadan kartaa maxkamadaha. Afar usbuuc gudahood ka dib go'aanka diidmadaada, waa inaad u soo dirtaa foomka Codsiga/Diidmada ee la buuxiyay Xafiiska Diiwaangelinta Dhexe (CIV).

Go'aanka IND ee diidmada wuxuu muujinayaa inaad ku sugi karto racfaanka gudaha Nederlaan. Sida xaaladda diidmada, waxaad heli kartaa taageerada degenaansho haddii laguu ogolaado inaad ku sugto racfaanka gudaha Nederlaan. Haddii aadan ku sugi karin racfaanka gudaha Nederlaan, waa inaad ka tagtaa Nederland. Si kastaba ha ahaatee waxaad maxkamadda ka dalban kartaa amar horudhac ah oo aad ku sugayso racfaanka Nederlaan.

Ka dib marka aad buuxiso oo aad dirto foomka, waxaad ku sheegaysaa ogeysiiska racfaanka sababta aad u khilaafsan tahay go'aanka IND ee diidmadaada. Waa inaad ku soo gudbisaa ogaysiiska rafcaanka gudaha wakhtiga ay maxkamadu u qabatay. IND waxay kaga jawaabi kartaa ogaysiiskaaga racfaanka iyadoo adeegsanaysa bayaan difaac. Taas ka dib, dhageysi ayaa dhici doona.

Mabda' ahaan, maxkamaddu waxay xukumi doontaa lix toddobaad gudahood. Haddii garsooruhu u baahdo wakhti dheeraad ah, si dhakhso ah ayuu u ogeysiin doonaa dhinacyada. Haddii racfaankaaga la ogolaado, garsooruhu wuxuu xukumi karaa in:

  • IND waa in ay dib u baartaa diidmada IND-na waxa ay gaartaa go'aan cusub kaas oo IND ay u hogaansanto xukunka maxkamada
  • Cawaaqibta sharciga ah ee go'aanka IND ayaa weli jira
  • Go'aanka garsooraha

Si kastaba ha ahaatee, in maxkamaddu xaq ku caddayso macnaheedu maaha inaad hubaal ka heli doonto sharciga degenaanshaha. Inta badan, IND waxay gaari doontaa go'aan cusub iyadoo tixgelinaysa xukunka maxkamadda. Si kastaba ha ahaatee, go'aankan ayaa laga yaabaa inuu weli keeno go'aan kaas oo laguu diiday sharciga deganaanshaha.

Qareenadayadu waxay ku takhasuseen sharciga socdaalka waxayna kaa caawin karaan diidmada ama racfaanka. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawino habkan. Sidoo kale waad awoodaa kala soo xiriir Law & More su'aalo kale. 

Law & More