Qorshaha waalidnimada ee furiinka

Qorshaha waalidnimada ee furiinka

Haddii aad haysato carruur yar yar oo aad isfuraan, waa in heshiis laga gaaro carruurta. Heshiisyada la wadaago waxaa lagu qoraayaa qoraal heshiis. Heshiiskan waxaa loo yaqaan qorshaha waalidnimada. Qorshaha barbaarinta ayaa aasaas wanaagsan u ah furitaanka furiinka wanaagsan.

Qorshaha waalidnimada ma khasabbaa?

Sharcigu wuxuu dhigayaa in qorshaha waalidnimadu uu qasab ku yahay waalidiinta is qaba ee isfuraya. Qorshaha waalidnimada waa in sidoo kale la sameeyaa marka waalidiinta diiwaangashan la kala diro lamaanahooda diiwaangashan. Waalidiinta aan isqabin ama lamaanaha diiwaangashan, laakiin si wadajir ah u fuliya awooda waalidnimo, ayaa sidoo kale laga filayaa inay sameeyaan qorshe waalidnimo.

Muxuu qorshaha waalidku leeyahay?

Sharcigu wuxuu qeexayaa in qorshaha waalidnimadu ay tahay inay ugu yaraan yeeshaan heshiisyo ku saabsan:

  • sida aad uga qayb qaadatay carruurta dejinta qorshaha waalidnimada;
  • sida aad u kala qaybinayso daryeelka iyo barbaarinta (xeerka daryeelka) ama sida aad ula dhaqanto carruurta (helitaanka qawaaniinta);
  • sida iyo sidaad had iyo jeer isu siisaan macluumaad ku saabsan ilmahaaga;
  • sida aad go'aan uga wada qaadanaysid mowduucyada muhiimka ah, sida doorashada dugsiga;
  • kharashaadka daryeelka iyo barbaarinta (masruufka caruurta).

Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad ku darto heshiisyo kale qorshaha waalidnimada. Tusaale ahaan, waxaad waalid ahaan, muhiim ugu aragtaan barbaarintaada, qawaaniin gaar ah (waqtiga jiifka, shaqada guriga) ama aragtida ciqaabta. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa wax ku saabsan la xiriirka labada qoys qorshaha waalidnimada. Marka waad iskood ugu dari kartaa tan qorshaha waalidnimada.

Diyaarinta qorshe waalidnimo

Dabcan waa wax fiican haddii aad heshiis wanaagsan la geli karto waalidka kale. Haddii, sabab kasta ha noqotee, tani aysan suurtagal ahayn, waxaad u wici kartaa dhexdhexaadiye ama qareenka qoyska ee Law & More. Iyada oo lagaashanayo Law & More dhexdhexaadiyeyaasha waxaad ka wada hadli kartaa waxyaabaha ku jira qorshaha waalidnimada adoo adeegsanaya hagitaan xirfad iyo khibrad leh. Haddii dhexdhexaadintu aysan bixinaynin xal, qareennadayada takhasuska leh ee qooysaska ayaa sidoo kale jooga adeeggaaga. Tani waxay awood kuu siineysaa inaad la xaajooto lamaanaha kale si aad heshiis uga gaarto carruurta.

Maxaa ku dhici doona qorshaha waalidnimada?

Maxkamaddu waxay ku dhawaaqi kartaa furiinkaaga ama kala diri kartaa lamaanahaaga diiwaangashan. Qareenada sharciga qoyska Law & More ayaa kuu soo diri doonta qorshaha asalka ah ee waalidnimada adiga. Maxkamaddu waxay markaa ku lifaaqdaa qorshaha waalidnimada go'aanka furiinka. Natiijo ahaan, qorshaha waalidintu wuxuu qayb ka yahay go'aanka maxkamadda. Sidaas darteed labada waalidba waxaa waajib ku ah inay u hoggaansamaan heshiisyada ku jira qorshaha waalidnimada.

Suuragal ma ahan in la sameeyo qorshe waalidnimo?

Badanaa way dhacdaa in waalidku aysan heshiis buuxa ka gaarin nuxurka qorshaha waalidnimada. Xaaladdaas oo kale, iyaguna ma awoodaan inay u hoggaansamaan shuruudaha furniinka sharciga ah. Marka laga reebo kiisaska noocaas ah. Waalidiinta muujin kara inay sameeyeen dadaal ku filan oo ay ku heshiiyaan, laakiin ku guuldareysteen inay sidaas sameeyaan, waxay ku sheegi karaan dukumintiyada maxkamadda. Maxkamaddu waxay markaas ku dhawaaqi kartaa furiinka oo iyada lafteeda ayaa go'aan ka gaari karta qodobbada aysan waalidku ku heshiin.

Ma rabtaa furriin oo ma u baahan tahay caawimaad dejinta qorshe waalidnimo? Kadib Law & More waa meesha kugu habboon adiga. Qareenada khaaska ah ee sharciga qoyska Law & More kaa caawin kara oo kugu hagi kara furiinkaaga iyo dejinta qorshe waalidnimo.

Law & More