Waajibaadka shaqaalaha xilliga jirrada

Waajibaadka shaqaalaha xilliga jirrada

Shaqaaluhu waxa ay leeyihiin waajibaadyo gaar ah oo ay ku gudanayaan marka ay xanuunsadaan oo ay jiran. Shaqaale jirran waa inuu soo sheegaa xanuunka, bixiyaa macluumaad gaar ah oo uu u hoggaansamo xeerar kale. Marka maqnaanshaha dhaco, loo shaqeeyaha iyo shaqaaluhuba waxay leeyihiin xuquuq iyo waajibaadyo. Marka la eego, kuwani waa waajibaadka aasaasiga ah ee shaqaalaha:

 • Shaqaaluhu waa in uu u sheego shaqo-bixiyaha marka uu buko. Loo-shaqeeyaha waa inuu caddeeyaa sida shaqaaluhu u samayn karo tan. Heshiisyada maqnaanshaha waxaa badanaa lagu dejiyaa hab-maamuuska maqnaanshaha. Nidaamka maqnaanshaha waa qayb ka mid ah siyaasadda maqnaanshaha. Waxay sheegaysaa xeerarka maqnaanshaha iyo sida warbixinnada jirada, diiwaangelinta maqnaanshaha, kormeerida maqnaanshaha, iyo dib u dhexgelinta haddii ay dhacdo maqnaansho (muddo dheer).
 • Sida ugu dhakhsaha badan ee shaqaaluhu u fiicnaado, waa inuu dib u soo sheegaa.
 • Inta lagu jiro xanuunka, shaqaaluhu waa inuu ku wargeliyaa loo shaqeeyaha habka bogsashada.
 • Shaqaaluhu sidoo kale waa inuu diyaar u ahaadaa baaritaannada oo uu ka jawaabo wicitaanka dhakhtarka shirkadda. Shaqaaluhu waxa ku waajib ah in uu iska kaashado dib-u-dhexgalka.

Qeybaha shaqada qaarkood, waxaa jiri kara heshiis wadareed. Kuwaas waxaa ku jiri kara heshiisyo ku saabsan maqnaanshaha. Heshiisyadani waxay horseed u yihiin loo-shaqeeyaha iyo shaqaalaha.

Inta lagu jiro xilliga jirrada: ka shaqeynta soo kabashada iyo dib u dhexgelinta.

Shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha labaduba waxay daneynayaan soo kabashada iyo dib u soo kabashada shaqaalaha. Soo kabashada waxay u ogolaataa shaqaalaha inay dib u bilaabaan shaqadooda kana fogaadaan inay noqdaan shaqo la'aan. Intaa waxaa dheer, jirradu waxay keeni kartaa dakhli hoose. Loo shaqeeyaha, shaqaale buka waxay ula jeedaan shaqaale la'aan iyo waajibaad ah inuu sii wado bixinta mushaharka iyada oo aan wax faa'iido ah lahayn.

Haddii ay soo baxdo in shaqaaluhu uu bukoon doono muddo dheer, shaqaaluhu waa inuu ka wada shaqeeyaa nidaamka dib u soo celinta. Inta lagu jiro nidaamka dib u midaynta, waajibaadka soo socda ayaa khuseeya shaqaalaha (Qaybta 7:660a ee Xeerka Madaniga):

 • Shaqaaluhu waa inuu iska kaashadaa dejinta, hagaajinta, iyo hirgelinta qorshe hawleedka.
 • Shaqaaluhu waa inuu aqbalaa u soo jeedinta loo shaqeeyaha si uu u qabto shaqo u qalanta inay tahay shaqo ku habboon.
 • Shaqaaluhu waa inuu la shaqeeyaa tallaabooyin macquul ah oo eegaya dib-u-soo-celinta.
 • Shaqaaluhu waa inuu ku wargeliyaa adeegga caafimaadka iyo badbaadada shaqada maqnaanshihiisa.

Habka dib-u-dhexgalka wuxuu leeyahay marxaladaha soo socda:

 • Shaqaaluhu wuu xanuunsanayaa. Waa inay ku wargaliyaan buka loo shaqeeyaha, kaas oo adeegga caafimaadka iyo badbaadada shaqada si degdeg ah loo ogeysiiyo (toddoba maalmood gudahood).
 • Kahor lix usbuuc ka hor, adeega caafimaadka iyo badbaadada shaqadu waxa ay qiimeeyaan in uu jiro (suurgal ah) maqnaansho jirro wakhti dheer ah.
 • Lix usbuuc gudahood, adeegga caafimaadka iyo badbaadada ayaa bixiya falanqaynta dhibaatada. Falanqayntan, adeegga badbaadada iyo caafimaadka waxay ku siinaysaa macluumaad ku saabsan maqnaanshaha, duruufaha ku lug leh, iyo suurtogalnimada dib-u-dhexgalka.
 • Kahor siddeed usbuuc ka hor, loo shaqeeyaha wuxuu ku heshiiyaa qorshe hawleedka shaqaalaha.
 • Sida caadiga ah qorshe hawleedka waxaa ka wada hadla loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha ugu yaraan hal mar lixdii toddobaadba.
 • 42 usbuuc ka dib, shaqaalaha waxaa loo soo sheegi doonaa isagoo xanuunsan UWV.
 • Qiimaynta sanadka koowaad ayaa daba socota tan.
 • Qiyaastii 88 toddobaad oo jirro ah ka dib, shaqaaluhu wuxuu heli doonaa warqad UWV ah oo ay ku qoran tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codsashada faa'iidooyinka WIA.
 • 91 usbuuc ka dib, qiimaynta ugu danbeysa ayaa soo socota, iyada oo sharraxaysa xaaladda dib u midaynta.
 • Wax aan ka dambayn 11 usbuuc ka hor inta aan la bilaabin faa'iidada WIA, shaqaaluhu waxa uu codsadaa faa'iidada WIA, isaga oo u baahan warbixinta dib ula noqoshada.
 • Laba sano ka dib, sii bixinta mushaharka ayaa joogsata, shaqaaluhuna wuxuu heli karaa faa'iidooyinka WIA. Mabda 'ahaan, mas'uuliyadda loo-shaqeeyaha ee ah inuu sii wado bixinta mushaharka wuxuu dhammaanayaa ka dib laba sano oo jirro ah (104 toddobaad). Shaqaaluhu wuxuu markaa xaq u yeelan karaa dheefaha WIA.

Mushaharka joogtada ah haddii uu jiro xanuun

Loo shaqeeyuhu waa inuu sii wadaa inuu siiyo shaqaalaha buka qandaraas joogto ah ama ku meel gaar ah ugu yaraan 70% mushaharkii ugu dambeeyay iyo gunnada fasaxa. Miyay jiraan boqolkiiba ka sareeya heshiiska shaqada ama heshiiska shaqada? Markaa shaqabixiyuhu waa inuu u hoggaansamaa. Muddada lacag bixinta sii socotaa waxay ku xidhan tahay heshiis ku meel gaar ah ama joogto ah, ugu badnaan 104 toddobaad.

Xeerarka xilliga fasaxyada

Shaqaale buka wuxuu ururiyaa fasaxyo badan sida shaqaale aan xanuunsanayn waxaana laga yaabaa inuu qaato fasaxyo inta lagu jiro xanuunka. Si taas loo sameeyo, si kastaba ha ahaatee, shaqaaluhu waa inuu fasax ka raadsadaa loo shaqeeyaha. Ma fududa inaad tan laftaadu qiimayso. Sidaa darteed, loo shaqeeyuhu wuxuu talo waydiisan karaa dhakhtarka shirkadda. Dhakhtarka shirkadu wuxuu go'aamin karaa inta ay fasaxaasi wax ku kordhinayso caafimaadka shaqaalaha buka. Loo shaqeeyaha ayaa markaas go'aan ka gaaraya, qayb ahaan isagoo ku salaynaya taladan, in shaqaalaha buka uu fasax geli karo iyo in kale. Shaqaaluhu ma ku xanuunsadaa fasaxa? Xeerarka ayaa sidoo kale khuseeya markaa. Xataa inta lagu jiro fasaxa, shaqaalaha waxaa ku waajib ah in uu soo sheego xanuun. Loo shaqeeyuhu wuxuu isla markiiba bilaabi karaa la-talinta maqnaanshaha haddii shaqaaluhu uu joogo Nederlaan. Qofka shaqaalaha ah ee dibadda jooga ma bukaa? Markaas waa inay ku soo wargeliyaan jirrada 24 saacadood gudahood. Shaqaaluhu sidoo kale waa inuu ahaado mid la heli karo. Horay ugu heshiiyo arrintan.

Maxaa dhacaya haddii shaqaaluhu u hoggaansami waayo?

Mararka qaarkood shaqaale buka ma dhawro heshiisyadii la galay, sidaas awgeedna si ku filan ugama shaqeeyo dib-u-noqoshada. Tusaale ahaan, haddii shaqaaluhu uu dibadda ku maqan yahay oo ay ku guuldareysteen inay soo xaadiraan ballanta dhakhtarka shirkadooda dhowr jeer ama ay diidaan inay qabtaan shaqo ku habboon. Natiijo ahaan, loo-shaqeeyuhu wuxuu halis ugu jiraa ganaax ka yimaada UWV, taas oo ah bixinta mushaharka oo la sii wado inta lagu jiro xanuunka ilaa sanadka saddexaad. Loo shaqeeyaha ayaa qaadi kara tallaabooyin kiiskan. Taladu waa in la bilaabo wada hadal lala yeesho shaqaalaha oo aad si cad u sheegtid in ay tahay in ay iska kaashadaan dib-u-dhexgalka. Haddii tani aysan caawin, loo shaqeeyuhu wuxuu dooran karaa ka joojinta mushaharka ama joojinta mushaharka. Loo shaqeeyaha ayaa taas ku ogaanaya isaga oo u soo diraya shaqaalaha warqad diiwaangashan oo arrintan ku saabsan. Kaliya ka dib tan ayaa cabbirka la hirgelin karaa.

Waa maxay faraqa u dhexeeya joojinta mushaharka iyo ka joojinta mushaharka?

Si loo helo shaqaaluhu inuu la shaqeeyo, loo-shaqeeyaha wuxuu leeyahay laba ikhtiyaar: inuu joojiyo ama joojiyo gebi ahaan ama qayb ahaan mushaharka. Marka la eego xaqa mushaharka, waa in la kala saaraa dib u dhexgalka bulshada iyo waajibaadka xakamaynta. U hogaansami la'aanta waajibaadka dib ula qabsiga (diidmada shaqada ku haboon, carqaladaynta ama dib u dhigista soo kabashada, la'aanta wada shaqaynta samaynta, qiimaynta, ama hagaajinta qorshe hawleed) waxay keeni kartaa in mushaharka la joojiyo. Loo shaqeeyuhu maaha inuu sii wado bixinta mushaharka muddada uu shaqaaluhu gudan waayo waajibaadkiisa, xitaa haddii shaqaaluhu hadhow guto waajibaadkiisa (art 7: 629-3 BW). Mana jirto xaqa mushaharka haddii shaqaaluhu aanu (ama aanu ahayn) mid aan u qalmin shaqada. Si kastaba ha ahaatee, ka soo qaad in shaqaaluhu uu ku guuldareysto inuu u hoggaansamo shuruudaha kormeerka (oo aan ka soo muuqan qalliinka dhakhtarka shirkadda, aan la heli karin wakhtiyada loo qoondeeyey, ama diido inuu bixiyo macluumaadka dhakhtarka shirkadda). Xaaladdaas, loo-shaqeeyaha wuxuu joojin karaa bixinta mushaharka. Xaaladdaas, shaqaalaha weli waxaa la siin doonaa mushaarkiisa oo dhan haddii uu u hoggaansamo shuruudaha la socodka. Marka mushaharka la joojiyo, xaq u lahaanshaha shaqaaluhu u leeyahay inuu bixiyo waayida. Shaqaaluhu waxa uu mar labaad helayaa mushaharka marka uu u hoggaansamo waajibaadka. Ka joojinta mushaharka, shaqaaluhu wuxuu ahaanayaa mid xaq u leh mushaharka. Kaliya lacagteeda ayaa si ku meel gaar ah loo joojinayaa ilaa uu ka soo baxo waajibaadkiisa mar kale. Ficil ahaan, ka joojinta mushaharka ayaa ah habka ugu badan ee loo isticmaalo cadaadiska.

Kala duwanaanshaha ra'yiga 

Loo-shaqeeyaha ayaa laga yaabaa inuu ku khilaafo haddii dhakhtarka shirkadu uu qiimeeyo in shaqaaluhu aanu xanuunsanayn (mar dambe). Haddii shaqaaluhu khilaafo, ra'yi khabiir ayaa laga codsan karaa hay'ad madaxbannaan.

Shaqaaluhu wuxuu wacaa buka ka dib khilaaf.

Waxaa jiri kara xaalado uu shaqabixiyuhu kaga duwan yahay shaqaalaha marka shaqada dib loo bilaabi karo (qayb ahaan). Natiijo ahaan, maqnaanshaha waxay keeni kartaa isku dhac. Taa beddelkeeda, isku dhac ka dhaca goobta shaqada ayaa sidoo kale noqon kara sababta loogu yeero bukaanka. Shaqaaluhu ma ka warbixiyaa xanuun ka dib isku dhac ama khilaaf goobta shaqada? Haddii ay sidaas tahay, weydii dhakhtarka shirkadda inuu qiimeeyo in shaqaaluhu aanu u qalmin shaqada. Dhakhtarka shirkaddu wuxuu soo jeedin karaa wakhti nasasho iyadoo ku xidhan xaaladda iyo cabashooyinka caafimaadka. Inta lagu jiro muddadan, isku dayo ayaa la samayn karaa, laga yaabaa in dhexdhexaadin, si loo xaliyo khilaafka. Loo shaqeeyaha iyo shaqaaluhu miyaanay ku heshiin, oo ma jiraan rabitaan ah in la joojiyo heshiiska shaqaalaha? Kadib wada hadal ku saabsan heshiiska joojinta inta badan waa soo socdaa. Tani miyaanay guulaysan? Kadib shaqabixiyuhu wuxuu waydiisan doonaa maxkamada hoose inay joojiso heshiiska shaqaalaha. Halkan, waa lagama maarmaan in fayl sax ah oo maqnaansho ah lagu dhiso shaqaalaha.

Shaqaaluhu wuxuu xaq u leeyahay gunnada kala-guurka (magdhowga marka la eryo) labadaba heshiiska joojinta iyo joojinta iyada oo loo marayo maxkamadda xaafadaha.

Fasaxa jirada ee heshiis ku meel gaar ah

Shaqaaluhu wali ma bukoon yahay marka heshiiska shaqadu dhaco? Markaa loo shaqeeyuhu waa inuu siiya mushaharkooda. Shaqaaluhu wuxuu markaas ka tago isagoo faraxsan. Loo shaqeeyuhu waa inuu ku wargaliyaa jirrada shaqaalaha UWV maalintoodii ugu dambaysay ee shaqada. Shaqaaluhu wuxuu markaa ka helayaa lacagta jirrada UWV.

Talo ku saabsan maqnaanshaha

Inaad awoodi weydo inaad shaqeyso jirro dartiis waxay badanaa keentaa 'dhibaato badan'. Waa muhiim in la feejignaado, markaa. Waa maxay xuquuqaha iyo waajibaadka khuseeya, iyo maxaa weli suurtogal ah oo aan hadda suurtogal ahayn? Ma qabtaa su'aal ku saabsan fasaxa jirada oo waxaad rabtaa talo? Markaa nala soo xidhiidh. Our qareenada shaqada ku farxi doona inay ku caawiyaan!

Dejinta Qarsoodiga
Waxaan u adeegsanaa cookies si aan kor ugu qaadno khibradaada inta aad isticmaaleyso websaydhkayaga. Haddii aad isticmaaleyso Adeegyadeena adigoo adeegsanaya biraawsar waad xaddidi kartaa, xiri kartaa ama ka saari kartaa cookies-ka adigoo adeegsanaya dejiyaha shabakaddaada. Waxaan sidoo kale u adeegsannaa nuxurka iyo qoraallada dhinacyada saddexaad ee isticmaali kara teknoolojiyada raadraaca. Waxaad xulan ku bixin kartaa ogolaanshahaaga hoosta si aad ugu oggolaato shaqooyinka noocaas ah ee saddexaad. Macluumaad dhammeystiran oo ku saabsan buskudka aan isticmaalno, xogta aan ururinno iyo sida aan ugu shaqeyno, fadlan hubi annaga ilaalinta Xogaha Gaar ka ah
Law & More B.V.